HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี \"วันมาฆบูชา ประจำปี 2560\" [ 10 ก.พ. 2560 ]  
อ่าน: 250
 


 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผุู้พิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]  
อ่าน: 287
 
 
     


 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]  
อ่าน: 238
 


 
ประชาคมตำบลจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ [ 11 ม.ค. 2560 ]  
อ่าน: 248
 
 
     


 
จัดประชุมเวทีประชาคมชุมชน [ 10 ม.ค. 2560 ]  
อ่าน: 273
 


 
กิจกรรม 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]  
อ่าน: 240
 
 
     


 
โครงการทำบุญปีใหม่เทศบาล 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]  
อ่าน: 273
 


 
กิจกรรมการออกกำลังกายของพนักงานเทศบาลตามนโยบายขอรัฐบาล [ 10 ม.ค. 2560 ]  
อ่าน: 199
 
   1      2     (3)     4      5