HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลนางบวช
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 130
 


 
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและพัฒนาสตรีศรีนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 150
 
 
     


 
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี \"วันมาฆบูชา ประจำปี 2560\" [ 10 ก.พ. 2560 ]  
อ่าน: 223
 


 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผุู้พิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]  
อ่าน: 231
 
 
     


 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]  
อ่าน: 214
 


 
ประชาคมตำบลจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ [ 11 ม.ค. 2560 ]  
อ่าน: 220
 
 
     


 
จัดประชุมเวทีประชาคมชุมชน [ 10 ม.ค. 2560 ]  
อ่าน: 245
 


 
กิจกรรม 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]  
อ่าน: 210
 
   1     (2)     3      4