HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (20 ส.ค.2561) [ 20 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 1
 


 
6.ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 48
 
 
     


 
5.บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 34
 


 
4.ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 38
 
 
     


 
2.ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสามัญ ปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 39
 


 
3.บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
1.ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 21
 
  (1)