HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลนางบวช
 
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมส่งเเสริมสนับสนุนการอ่านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเดิมบางนางบวช  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 19.25 น. โดย คุณ ปวีณา โป๊ะแก้ว

ผู้เข้าชม 152 ท่าน