HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
กิจการสภา ทต.นางบวช   ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (20 ส.ค.2561)   20 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   ภูมิปัญญา เรื่อง การจักสานไม้ไผ่   17 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   ภูมิปัญญา เรื่อง จักสานไม้ไผ่   17 ส.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางข้อความ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ   16 ส.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพธิ์พระยา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สก. (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวอธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ยุ้งทะลาย   โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   15 ส.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม ทต.โพธิ์พระยา   ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ   14 ส.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง      14 ส.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางบวช   รู้หรือไม่ สถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ไม่แจ้ง ผิดกฎหมาย   14 ส.ค. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อกรุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน 2 โครงการ   14 ส.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อกรุ   ประกาศผู้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน 2 โครงการ   14 ส.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อกรุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง จำนวน 4 โครงการ   14 ส.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อกรุ   ประกาศผู้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่งในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ่อกรุ จำนวน 4 โครงการ   14 ส.ค. 2561 2
กิจการสภา อบต.สวนแตง   140861 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561   14 ส.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม ทต.นางบวช   กิจกรรม\"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ\" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   10 ส.ค. 2561 20
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   100861 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ ๙   10 ส.ค. 2561 10
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   กิจกรรม \" ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง \"   9 ส.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาจัดทำป้าย “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย   9 ส.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 ทรงยืน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมกรุไม้อัดหนา 10 มม. จำนวน 1 ป้าย    9 ส.ค. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 270