HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนแตง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561   16 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อยรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    16 ต.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางบวช   แผนดำเนินการเทศบาลตำลบลนางบวช ปี 2562   16 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ      16 ต.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   16 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   121061 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/61   12 ต.ค. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   121061 ตักบาตรอาหารแห้ง วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9   12 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   11 ต.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   11 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางบวช   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ที่ มท 0201.2/ว5340 ลว 20 กันยายน 2561)   10 ต.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนแตง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ   10 ต.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่กองดิน   วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)   8 ต.ค. 2561 34
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่กองดิน   โครงการอสม.จิ๋ว ผู้นำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2561   8 ต.ค. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่กองดิน   โครงการนวัตกรรมพิชิตโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561   8 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561    4 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   ประกาศงบแสดงแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    4 ต.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561   4 ต.ค. 2561 8
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   31061 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ   3 ต.ค. 2561 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 281