HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ตรวจรับงานเชื่อตามช่าง [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ผมขอพูดบ้าง [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
เรื่องอย่างนี้ต้องเปิด [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
หาคนรับผิดชอบ [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
หนูกินไม่อิ่ม [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
จัดแล้วได้อะไร [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางบวช [ 2 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
KM-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
KM-นักบริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
KM-หน.ฝ่ายอำนวยการ [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
KM-หน.สำนักปลัด [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
KM-ปลัดเทศบาล [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
องค์ความรู้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 137  
 
องค์ความรู้หัวหน้าสำนักปลัด [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 126  
 
องค์ความรู้ปลัดเทศบาล [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 111  
 
องค์ความรู้นักจัดการงานทะเบียนและบัตร [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 165  
 
การจัดการความรู้คืออะไร [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 117  
 
องค์ความรู้เจ้าพนักงานป้องกัน [ 10 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)