HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 10.16 น. โดย คุณ สมบูรณ์ วังสะพันธ์

ผู้เข้าชม 75 ท่าน