HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเดิมบางนางบวชเชิงบูรณาการ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 13.37 น. โดย คุณ สมบูรณ์ วังสะพันธ์

ผู้เข้าชม 377 ท่าน