HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง) ประจำเดือนพฤศจิกา
 
1จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง) ประจำเดือนตุลาคม 2560  
 

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ.2560 กองคลัง เทศบาลตำบลนางบวชได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง บนถนนสายหลัก (ถนน 340 สุพรรณบุรี-ชัยนาท) เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 13.15 น. โดย คุณ ศิริวรรณ หิรัญอ่อน

ผู้เข้าชม 221 ท่าน