HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -   10 ก.ย. 2559 817
  (1)