HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะเสนอการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมจากบ้านนายเคลิ้ม หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 ถึงพื้นที่หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 2   23 พ.ค. 2561 206
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการรื้อถอนถนน คสล.เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น เส้นถนนสายกลางทุ่งนา หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2   16 มี.ค. 2561 302
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื้อผู้เสนอการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการลาดยางฯหมู่ที่ 2   30 พ.ค. 2560 397
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลสอบราคา จำนวน 2 โครงการ   21 เม.ย. 2560 215
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยการลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณหน้าวัดนางบวช หมูที่ 5   10 มี.ค. 2560 248
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช หมู่ที่ 4   24 ก.พ. 2560 162
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 6 สาย   3 พ.ย. 2559 282
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -   10 ก.ย. 2559 208
  (1)