HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลผู้ชนะเสนอการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมจากบ้านนายเคลิ้ม หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 ถึงพื้นที่หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 2   23 พ.ค. 2561 172
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการรื้อถอนถนน คสล.เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น เส้นถนนสายกลางทุ่งนา หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2   16 มี.ค. 2561 275
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศรายชื้อผู้เสนอการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการลาดยางฯหมู่ที่ 2   30 พ.ค. 2560 373
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลสอบราคา จำนวน 2 โครงการ   21 เม.ย. 2560 214
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยการลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณหน้าวัดนางบวช หมูที่ 5   10 มี.ค. 2560 242
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช หมู่ที่ 4   24 ก.พ. 2560 159
ประกาศผลผู้สอบราคา   โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 6 สาย   3 พ.ย. 2559 273
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -   10 ก.ย. 2559 201
  (1)