HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังน้ำซับ   ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน    22 มี.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562 (ม.10)   22 มี.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 5   22 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อกรุ   ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน   21 มี.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประชาสัมพันธ์โครงการ ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม   21 มี.ค. 2562 7
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 2   21 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   21 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์ทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่กองดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิ   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพธิ์พระยา   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2561   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 8   20 มี.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562    20 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สะพานสำปราร้า)   20 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4    20 มี.ค. 2562 4
สขร. อบต.บ้านช้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   20 มี.ค. 2562 12
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    19 มี.ค. 2562 6
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    19 มี.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 3   19 มี.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562   19 มี.ค. 2562 14
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562   19 มี.ค. 2562 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 321