HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
แผนพัฒนา 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2559 เวลา 13.23 น. โดย จุฑามาศ@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 309 ท่าน