HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2559 เวลา 10.20 น. โดย จุฑามาศ@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 216 ท่าน